साइकलमा खाना डेलिभरी गर्ने पठाओका फुडम्यान (भिडि‌ओ)
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, फागुन २०