ज्यास्मिन हाइजीनले ल्यायो सेफ्टी इनसिनेटर मेसिन
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ १९