१८ वर्षे शिवु जो गाउँभरको फोहोर बटुल्छन्, मल बनाएर बेच्छन्
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ११