दोलालघाट र सुकुटेको बीचमा नयाँ होटल खोल्दै व्यवसायी शाह के-के हुनेछ सुविधा र विशेषता?
सुनिता सिटौला काठमाडौं, भदौ २१