लेखा समिति सभापतिको संस्थालाई प्रदेश सरकारको दुई करोड
भगवती पाण्डे बुटवल, कात्तिक १३