कति छोरीले पाइरहेका छन् आमाबाबुको सम्पत्तिबाट अंश?
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख २