रोबोटले यसरी सुरक्षित बनाउँदैछ हाम्रो यात्रा विमानस्थलमा कहीँ नछोइ पूरा गर्न सकिन्छ प्रकिया !