आजबाट बच्चाहरूले उपद्रो गरे भने पिट्न, हप्काउन पाइन्न है!
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, चैत २८