चिट चोर्न नपाऊन् भनेर पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा टिनले बारेको शौचालय
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, साउन १४