घाइतेहरू ऐया र आत्थु गर्दै एम्बुलेन्समै कुदिरहे घन्टौं

नारायण खड्का

दाङ, कात्तिक २२