'हामीहरू घर खोजिरहेका छौं, तिमीहरू बस्ती जलाउँछौं' (तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, पुस ५