कंक्रिटको बीचमा सुन्दर पोखरीहरू

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, असार ३२