नवौं राष्ट्रिय खेलकुद : स्क्वासमा गण्डकीका अमृतलाई स्वर्ण