कस्तो भयो होला विद्यालय मेरो?
संयोग सेढाई काठमाडौं, जेठ २६