गण्डकी प्रदेशले दियो विपन्न महिलालाई बाख्रा
सेतोपाटी दमौली, असार १८