बाँदर आतङ्कले सताएको जग्गामा बेसार खेती
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १७