संघले तोकेको मूल्यमा पाउँदैनन् उपभोक्ताले कुखुराको मासु 
सुनिता सिटौला काठमाडौं, वैशाख ६