बिजुली गाडी उत्पादन गर्न 'एसेम्बल प्लान्ट' बनाउँदै सुन्दर यातायात
निर्मला घिमिरे काठमाडौं, असार १३