पुँजी कोषमा दबाब रहेका बैंकलाई यसरी सहजीकरण गर्दैछ राष्ट्र बैंक 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ २९