बोराका झोला व्यापार- न स्वदेशमा रोकियो न विदेशमा
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार २३