बागलुङमा आधा क्षमतामा होटल खुले
रामबहादुर थापा बागलुङ, साउन १५