'पर्यटक नेपाल आएर उसले खोजेको खान पाइरहेको छैन, विदेशी मदिरा आयात खुलाऊ'

विनायक शाह

काठमाडौं, जेठ ६