दस हजार माला बन्ने फूल फुलाए, १० लाख कमाउने आशामा मक्ख ईश्वरी

भगवती पाण्डे

भगवती पाण्डे

बुटवल, कात्तिक २४