अमेरिका पठाउन कम्मल बुनिरहेकी दिलपुरी

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, वैशाख ४