यार्सा सङ्कलनबाट उठ्यो ९० लाख
सेतोपाटी रारा, जेठ २०