उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रबन्धकका लागि आवेदन खुल्यो, पाँच वर्षको अनुभव भए पुग्ने