जफत गरिएको प्याज सरकारले ६० रूपैयाँमा बेच्न थाल्यो
सेतोपाटी काठमाडौँ, असोज १०