भू‍-उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाँच कम्पनी छनोट
सेतोपाटी काठमाडौं, फागुन २४