कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर बंगलादेशबाट नेपाल आइपुग्यो
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ २८