'डायबेटिज भएकाले वर्षमा एक पटक अनिवार्य जँचाउनु पर्छ आँखा'