कोरोनाको डरमा जिम जान सुरक्षित होला? (भिडिओ)
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, कात्तिक ५
सुसन चौधरी काठमाडौं, कात्तिक ५