ढाटमा ठेकदार हटाएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली राख्ने तयारी
सुधिर भण्डारी काठमाडौ, साउन १७