विश्वको अत्यन्त दुर्लभ गुलाबी हिरा लिलामीमा, ३.८ करोड रूपैयाँ मूल्य पाउने अनुमान
एजेन्सी मस्को, असोज २८