काठमाडौं उपत्यकामा लाइसेन्सको परीक्षा तत्काल नहुने 
रासस काठमाडौं, मंसिर १७