वर्षेनी थपिने सरकारी सम्पत्ति कति छ? जानकारी दिने प्रणाली सञ्‍चालनमा