सडकमा सोलार हटाएर प्राधिकरणका बत्ती मात्र राख्ने महानगरको तयारी
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख १३