विद्युत लाइन काटेर बक्यौता असुल
सेतोपाटी बागलुङ, साउन १३