आखिर नपाएको एउटा न्याय न हो!

सुफल थपलिया

कात्तिक ५