प्रेमी बन्न लोक सेवा पास गरेजस्तो सजिलो छ र? 

जनक जोशी

असार ३१