उसलाई लोकतन्त्र कहिल्यै आएन 

प्रेम शर्मा

साउन १८