प्रेम यस्तो पनि नहोस्! 

त्रिलोचन सुवेदी

त्रिलोचन सुवेदी

त्रिलोचन सुवेदी