बाँकी रह्यो त केवल यादहरू...

सुशील लामा

सुशील लामा

वैशाख २८