उनको त बिहे अधिकृतसँग हुँदै छ रे!

जनक जोशी

भदौ १६