जागिर छाडेर तानमा बुनेका लुगा बेच्दै निष्ठा

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार २०