'दामी' लुगा बनाउँदै तीन दाजुभाइ

जुना श्रेष्ठ

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत ३०