कृपाको 'अचार फ्रिक'

जुना श्रेष्ठ

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुस १६