पुँजीगत लाभकर- राजस्व कर्मचारी अन्यौलमा, लगानीकर्ता झनै अन्यौलमा