महँगो डलर, सस्तो रूपैयाँ
मुक्ति अर्याल काठमाडौं, पुस ५