सबैलाई तुरुन्तै हिट हुनुपरेको छ, आभासलाई हतार छैन
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत ९