यस्तो बन्नसक्छ हाम्रो न्यूरोड
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक २९